2023 Yılı Özdeğerlendirme Takvimi
25 Nisan 2023

              

 

MAMAK DEVLET HASTANESİ

 

ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

Doküman Kodu

KY.PL.02

Yayım Tarihi

30.11.2021

Revizyon Tarihi

02.03.2023

Revizyon No

01

Sayfa No/Sayısı

1/7

 

 

 

 

 


Değerlendirilecek bölüm

Planlanan Değerlendirme

Tarihi / Saati


Değerlendiriciler


Değerlendirmede görüşülecek kişi/kişiler

KURUMSAL HİZMETLER

·Kurumsal Yapı,

·Kalite Yönetimi,

·Döküman Yönetimi,

·Risk Yönetimi,

·Kurumsal Verimlilik,

·İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi,

·Afet Ve Acil Durum Yönetimi,

·Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeleri,

·Eğitim Yönetimi,

·Sosyal Sorumluluk

 

 

 

 

 

22.05.2023

Saat:10.00 – 16.00

 

 

-Dr. Murat BÜYÜKŞEKERCİ -Kalite Yönetim Birimi Sorumlu Hekimi

-Tülin GÜNDOĞDU-Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

-Yasemin AYGÖRDÜ -Kalite Yönetim Birim Direktörü

-Mete MERCİMEK -İdari Mali İşler Koordinatörü

-İlkay ALTINOK –Kalite, İSG Çalışanı

-Sabiha ALTINDAL – Sivil Savunma Birim Sorumlusu

-Fatih ŞAHİN – Teknik Servis Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Birim -Bölüm Sorumluları/ Çalışanlar

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

·Hasta Deneyimi,

·Hizmete Erişim,

·Yaşam Sonu Hizmetler,

·Sağlıklı Çalışma Yaşamı

 

 

23.05.2023

Saat:10.00 – 16.00

-Tülin GÜNDOĞDU-Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

-Yasemin AYGÖRDÜ -Kalite Yönetim Birim Direktörü

-Mete MERCİMEK -İdari Mali İşler Koordinatörü

-İlkay ALTINOK –Kalite, İSG Çalışanı,

-Sabiha ALTINDAL – Sivil Savunma Birim Sorumlusu

-Fatih ŞAHİN – Teknik Servis Sorumlusu

 

 

Tüm Birim -Bölüm Sorumluları/ Çalışanlar

SAĞLIK HİZMETLERİ

·Hasta Bakımı,

·İlaç Yönetimi,

·Enfeksiyonların Önlenmesi Ve Kontrolü,

·Temizlik, Dezenfeksiyon Sterilizasyon Hizmetleri

·Transfüzyon Hizmetleri

·Radyasyon Güvenliği

·Acil Servis Hizmetleri,

·Ameliyathane,

·Yoğun Bakım Ünitesi,

·Biyokimya Laboratuvarı,

·Mikrobiyoloji Laboratuvarı,

·Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Hizmetleri

·Evde Sağlık Hizmetleri

 

 

 

 

24.05.2023 / 25.05.2023

Saat:10.00 – 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dr. Murat BÜYÜKŞEKERCİ -Kalite Yönetim Birimi Sorumlu Hekimi

-Handan ARIKDOĞAN / Nurdagül ETLİK BOZKURT-Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

-Yasemin AYGÖRDÜ -Kalite Yönetim Birim Direktörü

-Mete MERCİMEK -İdari Mali İşler Koordinatörü

-İlkay ALTINOK –Kalite, İSG Çalışanı

-Sabiha ALTINDAL – Sivil Savunma Birim Sorumlusu

-Fatih ŞAHİN – Teknik Servis Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

Tüm Birim -Bölüm Sorumluları/Çalışanlar

 

 

 

 

 

 

 

DESTEK HİZMETLER

·Tesis Yönetimi,

·Otelcilik Hizmetleri,

·Bilgi Yönetim Sistemi,

·Malzeme ve Cihaz Yönetimi,

·Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri,

·Atık Yönetimi,

·Dış Kaynak Yönetimi

 

 

 

26.05.2023

Saat:10.00 – 16.00

-Tülin GÜNDOĞDU-Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü

-Yasemin AYGÖRDÜ -Kalite Yönetim Birim Direktörü

-Mete MERCİMEK -İdari Mali İşler Koordinatörü

-İlkay ALTINOK –Kalite, İSG Çalışanı

-Sabiha ALTINDAL – Sivil Savunma Birim Sorumlusu

-Fatih ŞAHİN – Teknik Servis Sorumlusu

 

 

 

Tüm Birim -Bölüm Sorumluları/ Çalışanlar