KBRN Ünitesi
21 Aralık 2023

 

KBRN: Hastane ortamındaki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeleri tanımlamak, hasta, hasta yakını, çalışan ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. KBRN Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Acil girişinde acilden bağımsız ayrı giriş çıkışı olan acil servise yakın bir alanda, hastane ortak kullanım ve hastaların yoğun dolaşım alanlarından ayrı olacak şekilde planlanmış olup, iki bölümden oluşmaktadır. KBRN ünitesi zemini, suyun akışını kolaylaştıracak şekilde eğimli olup arındırma sonrasında atık suyun biriktirildiği depo bulunmaktadır. Atık su deposunda biriken sıvı/suyun tahliyesi için gerekli tahliye sistemi mevcuttur. KBRN dekontaminasyon ünitesi içinde bulunan sedye, ızgaralı/delikli kolay taşınabilir özelliği vardır. Ünite içerisinde iki adet soğuk ve sıcak su tesisatı bulunur. KBRN dekontaminasyon ünitesi iç duvarları kolay temizlenebilir, su geçirmez fayans ile kaplanmıştır. Ünitede görevli personeller için koruyucu kıyafetler ve malzemeler ilgili mevzuatta belirtilen malzeme listesine göre ayarlanmıştır.

 

 .