Eğitim Birimi
15 Mart 2022

Eğitim Biriminin Sorumluluğunda Yürütülen Eğitimler

1.Genel Oryantasyon ve Bölüm Uyum Eğitim Faaliyetleri

Hemşirelik Klinik Hizmet İçi Eğitimler

Hemşirelik Sertifika Programlarının Takibi

Üst Makamlardan Gelen Eğitim Talepleri

2. Zorunlu Eğitimler

Bölümde Kalite Standartları Gereği Verilmesi Gereken Eğitimler

Verimlilik Karne Eğitimleri

Hastane Birim Bazlı Eğitimleri

3.Tıbbi Cihaz Eğitimleri

4.Stajyer Öğrenciler

Lisansiyer

Sağlık Meslek Lisesi ve Sağlık Meslek Yüksekokul/Fakülte öğrencileri

Dönem Stajı

Yaz Stajı

Birimin Faaliyet Ve İşleyişi:  Tüm çalışanların, eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması, duyurulması ve eğitimlerin verilmesini sağlar. Çalışanların sağlık alanında yapılan yeniliklerden, değişen uygulamalardan ve sağlıkla ilgili güncel konulardan haberdar olması için sürekli eğitim programları düzenler. Bu eğitimler; hizmet kalite standartları gereği hasta-çalışan güvenliği amaçlı yapılan eğitimler, hizmet içi eğitimler, uyum eğitimleri, hastalara yönelik yapılan eğitimlerdir. Ayrıca, önemli gün ve haftalarla ilgili eğitim ve bilinçlenme programları hazırlar ve yürütür. Eğitim birimi yıllık hizmet içi eğitim programlarını yapar ve yürütür.

Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri ve Sağlık Meslek Yüksekokul/Fakültelerde staj ya da ders uygulaması için kuruma gelen öğrencilerin takibini ve sağlıklı bir şekilde stajlarını tamamlarını sağlar, değerlendirmeleri koordine eder.

 

Birim Sorumlusu: Halise Buyraz Karlapak

Birim Yöneticisi: İdari Sorumlu Hekim Uzm. Dr.Murat Büyükşekerci