Görev Yetki ve Sorumluluklar
14 Şubat 2022

Çalışmalarını Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik doğrultusunda yürütür.

1.SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,      

2.Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.

3.Öz değerlendirmeleri yönetmek

4.İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.

5.Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.

6.Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.

7.SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.

8.Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek

9.Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek

10.Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.

11.SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

12.Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek

13.SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.