Hizmet Standartları
30 Mayıs 2024

                                                                                                        MAMAK DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Sunulan Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

(En Geç)

1

Poliklinik Muayene

T.C Kimlik Numaralı Kimlik,

3 saat

2

Hekim Seçme

T.C Kimlik Numaralı Kimlik, Seçilen Hekim İsmi

15 dk.

3

Danışma birimi hizmeti

-

15 dk

4

Hastane, karşılama ve yönlendirme hizmetleri

-

15 dk

5

Poliklinik Kan Alma Hizmeti

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır), Otomasyon üzerinden istek onaylanarak numuneler alınır.

1 saat

6

Laboratuvar Biyokimya Tetkikleri

-

6 saat

7

Evde Sağlık Hizmetleri

ESHB başvuru formu

24 sart

8

Kan Merkezi Hizmetleri

-

4 saat

9

Hasta Kabul - Taburcu Hizmetleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi, ücretli hastalar için vezne makbuzu,

1 saat

10

Ultrasonografik Tetkikler

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

3 gün

11

Elektrokardiyografi

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

12

Solunum Fonksiyon testleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

13

Göz Ölçüm Hizmetleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

14

Ameliyathane Hizmetleri

Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

4 saat

15

Acil Servis Hizmetleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

4 saat

16

Ambulans ve Ambulans Hizmetleri

Hastanemizde yatarak tedavi gören ve tıbbi durumu gerekli olan hastaların naklini sağlanması için hekimi tarafından doldurulmuş ambulans sevk formu

1 saat

17

Eczane Hizmetleri

Klinik hizmetleri sonrası hekim order istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

3 saat

18

Adli Vaka İşlemleri

Emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet savcılığı tarafından istenen raporlar

4 saat

19

Sağlık Kurulu Hizmetleri

Dilekçe

1 saat

20

İstirahat raporu (sağlık kurulu) düzenlenmesi

Dilekçe

1 saat

21

Hasta Hakları Başvuru Şikâyet ve Talepleri, şikayet başvurusuna cevap verilmesi,

T.C. Kimlik Belgesi, Adres Beyanı, Başvuru Formu

15 iş günü

22

Morg

Hekim imzası ve adli makama ilişkin belgeler

2 saat

23

Görüntüleme Hizmet Alımı (MR, BT, Mamografi)

Hekim istemi

10 gün

24

Endoskopi, Kolonoskopi Hizmetleri

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

5 iş günü

25

Günübirlik hasta işlemleriİ

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

8 saat

26

Radyoloji Hizmetleri

Poliklinik Muayenesi sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır)

Acil 15 dk

Rutin 30 dk

27

Yenidoğan İşitme-Taraması

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

1 saat

28

Patolojik Tetkikler

Poliklinik ve Klinik hizmetleri sonrası hekim istemi (otomasyon üzerinden yapılır),

20 gün

29

Epikriz Raporu

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

Hasta Dosyası

1 saat

30

Ameliyat Raporu

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

Hasta Dosyası

1 saat

31

Diyaliz Hizmetleri

T.C. Kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) resmi kimlik belgesi,

Hasta Dosyası

5 saat

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı Soyadı:Mete MERCİMEKAdı Soyadı:Dr.Ahmet ÖZER
Unvan:İdari ve Mali Hizmetler Müdür YardımcısıUnvan:Başhekim Yardımcısı
Adres:Mamak Devlet HastanesiAdres:Mamak Devlet Hastanesi
Tel:0 312 55230 00Tel:0 312 552 3000
e-Posta:mamakdh@saglik.gov.tre-Posta:mamakdh@saglik.gov.tr