İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
19 Eylül 2023

İş  Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

       İş yerinde, işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

        Bu kavram 30 Haziran 2012 Tarihinde yayınlanarak, yürürlüğe konulan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışma hayatımıza girmiştir.

        İSGB İş Sağlığı e Güvenliği Hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile işveren tarafından iş yerlerinde kurulan birimdir.

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Biriminin Görevleri Nelerdir?

o   İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde çalışma ortamının gözetimi konusunda hastane yöneticiliğine rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onayına sunmak,

o   İş yerinde risk değerlendirilmesi çalışmalarını koordine etmek,

o   Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönünden bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapmak,

o   İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale  gerektiren durumları belirlemek,

o   Çalışma ortamının gözetimi,

o   Çalışanların sağlık gözetimi,

o   İş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak,

o   Her ay olağan olarak düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği kurul toplantılarına gündem oluşturarak, kurulun sekretarya işlerini yürütmek.

Hangi Durumlarda İSGB’ ye Müracaat Edilmelidir?

o   İş  kazası olduğunda,

o   Çalışana veya çalışma ortamına zarar verme potansiyeli bulunan durum veya olaylar oluştuğunda,

o   Ramak kala ( ucuz atlatma) olaylarında,

o   Ayrıca çalışanlarımız çalışma hayatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusu ile ilgili tüm soru, görüş ve talepler için birimimize müracaat edebilmektedirler.