Dr. Ahmet ÖZER
30 Mayıs 2024

Ahmet Özer

Dr. Ahmet ÖZER
Başhekim Yardımcısı

 

Dr. Ahmet ÖZER 07.01.1969 Adıyaman doğumludur.

MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ:

1994 – 1995 : Şanlıurfa Merkez Tülmen Sağlık Ocağı Tabipliği

1995 – 1998 : Şanlıurfa Hilvan Devlet Hastanesi Tabipliği

1998 – 2002 : Adana Karaisalı Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği

2002 – 2003 : Adana Karaisalı Devlet Hastanesi Tabipliği

2003 – 2006 : Adana İl Sağlık Müdür Yardımcılığı

2006 – 2009: Van İl Sağlık Müdürü

2009 – 2011: Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcılığı

2011 - 2020: Adana İl Sağlık Müdürü

2020 – 2021 Çukurova Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcılığı

2021 - ..... : Mamak Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcılığı

 

EĞİTİM BİLGİLERİ:

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu – 1994

* Yüksek Lisans – Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendisliği ve Teknoloji Yönetimi -Çukurova Üniversitesi

* Yüksek Lisans - Sağlık Yönetim ve İşletmeciliği - Atılım Üniversitesi

* Sağlık Yönetim ve İşletmeciliği Eğitim Programı Sertifikası – Sağlık Bakanlığı

* MPM- 29 Proje Yönetimi Eğitim Programı Eğitim Sertifikası

* MPM- 31 Proje Yönetimi Eğitim Programı Eğitim Sertifikası

* Sağlıkta Dönüşüm Programı Yönetici Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

* Sağlık Yöneticileri Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

* Yönetici Vizyon Eğitimi – KAV/Van Valiliği

* Temel Yönetim Becerileri Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

* Ulusal Hastalık Yükü Maliyeti Etkinliği Eğitimi – Sağlık Bakanlığı/Başkent Üniversitesi

 * Muhakkiklik Hizmet İçi Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

* Aile Hekimliği Sertifikası ve Uyum Eğitimi – Sağlık Bakanlığı

* İşyeri Hekimliği Sertifikası – Türk Tabipler Birliği

* İlkyardım Eğitmeni Sertifikası – Sağlık Bakanlığı


TALTİFLER:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Üstün

Başarı Belgesi" (Adana Valiliği)

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı

Belgesi" (Adana Valiliği-1)

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı

Belgesi" (Adana Valiliği-2)

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı

Belgesi" (Adana Valiliği-3)

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı

Belgesi" (Adana Valiliği-4)

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden "Başarı

Belgesi" (Adana Valiliği-5)

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesine istinaden

"Takdirname" (Karaisalı Kaymakamlığı)