Sosyal Hizmet Birimi
13 Haziran 2022

Tıbbi Sosyal Hizmet

Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi; tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hastaneye başvuran hastaların sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Hastane bünyesinde sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir.

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu

 • Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar
 • Engelli Hastalar
 • Yoksul Hastalar
 • Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar
 • İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar
 • Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar
 • Ailesine Ulaşılamayan Hastalar
 • Aile İçi Şiddet Mağduru/Şüpheli  Hastalar
 • İhmal ve İstismara Uğramış/Şüpheli Çocuk Hastalar
 • Mülteci ve Sığınmacı Hastalar
 • Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar
 • Kronik Hastalar

  Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri

 • Sosyal Endikasyonlu Hasta ya da Yakını  İle Psikososyal Görüşme Yapılması
 • Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastaların Koruma Altına Alınması ve Bir Kuruma  Yerleştirilmesi
 • Ekonomik Yoksunluk İçinde Olan ve Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Yardım Sağlanması
 • Hastaların Tedaviye Uyum Sürecinde Destek Olunması-Psiko-Sosyal Çalışma Yapılması
 • Şiddet, İhmal ve İstismar Mağduru/Şüpheli Hastalar İçin İlgili Kurumlar İle Bağlantı Kurulması ve Gerekli Yasal Bildirimlerin Yapılması
 • Hastalara Sosyal Endikasyonu İle İlgili Kurum Dışı Hizmetler Hakkında Bilgi Verilmesi ve Yönlendirilmesi
 • Hastane İçinde Gönüllü Sosyal Çalışmalar Yapacak Olan Kişi ve Kuruluşların Çalışmalarının Teşvik Edilmesi ve Kurum İçi Çeşitli Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi