Evde Sağlık Hizmetleri
31 Mayıs 2023


MAMAK DEVLET HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ   EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

 

         Evde sağlık hizmetleri  biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete  edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.

        Mamak  Belediyesi  sınırlarında  ikamet  eden  hastaların  kaydı  yapılmakta  ve  hastanın ikamet ettiği adrese bir gün önce telefonla  randevu verilerek hastanın evine gidilmekte genel muayenesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Hekimi tarafından yapılmakta ve  Evde  Sağlık Hizmetleri’nden yararlanıp yararlanamayacağına karar verilmektedir.

  

KİMLER FAYDALANABİLİR?

  • Evde aile bireyleri ile birlikte yaşayan veya kimsesiz, engelli, yaşlı, alzheimer veya demansı olan, felçli, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak devam ettiren sağlık  hizmetine ihtiyacı olan  bireyler,
  • Ventilatör ve oksijen konsantratörüne (Solunum ya da oksijen cihazına) bağlı KOAH  hastaları,
  • Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları,
  • Palyatif bakım gereken enteral, parenteral gereksinimi olan son dönem kanser hastaları,
  • Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,
  • Hastanede gördüğü tedavi veya ameliyatı sonrasında taburcu edilen hareket kısıtlılığı olan ve devam eden tedavisinin evde sağlanması gereken hastalar,
  • Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olan kısa süreli hemşirelik hizmetlerine gereksinim duyan hastalar
  • İleri evre organ yetmezliği olan hastalar(kalp,akciğer vb.)
  • Spastik çocuklar(ağır durumda olanlar)

 

NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

444 EVDE ( 444 38 33 ) hattından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvurabilirler. Başvurular kayıt altına alınarak Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi tarafından yerinde değerlendirilir. Evde Sağlık Hizmetleri Sağlık Bakanlığımızca sunulmakta olup, ücretsizdir. Evde Sağlık Hizmetleri olarak, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda hasta sağlığını ve yaşam kalitesini, ailesinin ve sevdiklerinin yanında daha da arttırmak amacıyla size kaliteli sağlık hizmeti vermeye hazırız. 

Birimimiz sadece hafta içi mesai saatlerinde ve randevu sistemi ile hizmet vermektedir.

                                                                                                          

  

 

                                         

Hastalarda yeni gelişen hastalıklar ve acil durumlar için 112 Acil Ambulans Servisi’nden yardım istenmesi gerekmektedir.