Amaç ve Hedefler
30 Mayıs 2024
AMAÇLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ
 

-Kalite standartlarımızdan taviz vermeden hastalarımız ve hasta yakınlarımızın aldıkları hizmetten maksimum düzeyde faydalanmalarını ve memnuniyetlerini sağlamak

-Çalışanlarımızın kurumsal aidiyet, mesleki haz ve motivasyonlarını maksimum düzeyde tutmak adına çalışmalar yürütmek

-Çalışanlarımızın, hasta ve hasta yakınlarımızın güvenliğini sağlamak

-Hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik durum tespiti, ihtiyaç analizi ve gelişim sürecinin izlenmesi yolunda anket, gözlem, değerlendirme ve düzenleme çalışmaları yapmak

-Hastanemize başvuran hastaların sağlıkla ilgili gereksinimlerini kaliteden taviz vermeden hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla karşılamak

-Sağlıkla ilgili oluşturduğumuz eğitim programları kapsamında, bilgi paylaşımlarıyla toplumu sağlıklı yaşamaya davet etmek ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesine yönelik bilinçlendirmek

-Sağlık hizmetlerinin sunulmasında kaliteden taviz vermeden hizmet-maliyet dengesini kurarak, hizmetin ekonomik ve işlevsel niteliğini korumak

-Tıp dünyasında güncel gelişmeleri yakından takip ederek ileri teknoloji cihazlarla hastalıkların tanı ve tedavisinde etkili bir hizmet sunmak 

AMAÇLARIMIZ VE  HEDEFLERİMİZ
 

-Kalite standartlarımızdan taviz vermeden hastalarımız ve hasta yakınlarımızın aldıkları hizmetten maksimum düzeyde faydalanmalarını ve memnuniyetlerini sağlamak

-Çalışanlarımızın kurumsal aidiyet, mesleki haz ve motivasyonlarını maksimum düzeyde tutmak adına çalışmalar yürütmek

-Çalışanlarımızın, hasta ve hasta yakınlarımızın güvenliğini sağlamak

-Hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik durum tespiti, ihtiyaç analizi ve gelişim sürecinin izlenmesi yolunda anket, gözlem, değerlendirme ve düzenleme çalışmaları yapmak

-Hastanemize başvuran hastaların sağlıkla ilgili gereksinimlerini kaliteden taviz vermeden hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla karşılamak

-Sağlıkla ilgili oluşturduğumuz eğitim programları kapsamında, bilgi paylaşımlarıyla toplumu sağlıklı yaşamaya davet etmek ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesine yönelik bilinçlendirmek

-Sağlık hizmetlerinin sunulmasında kaliteden taviz vermeden hizmet-maliyet dengesini kurarak, hizmetin ekonomik ve işlevsel niteliğini korumak

-Tıp dünyasında güncel gelişmeleri yakından takip ederek ileri teknoloji cihazlarla hastalıkların tanı ve tedavisinde etkili bir hizmet sunmak