Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları
22 Ağustos 2023

 

1.AMAÇ: Yoğun bakım ünitesine yönelik giriş çıkış kurallarını belirleyerek kontrolünün sağlanması ve bu sayede oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesi.

2.KAPSAM: Yoğun bakıma giriş-çıkış yapan çalışanları, hasta ve hasta yakınlarını kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:

  • Başhekim
  • İlgili Başhekim Yardımcısı
  • İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
  • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
  • Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi
  • Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi
  • Tüm Yoğun Bakım Çalışanları.

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret saati 12.30-13.30 saatleri arasındadır.

6.2.Yoğun Bakım Ünitesi’nde uygun hallerde belirlenen bilgilendirme saatlerinde, hekim tarafından, hasta birinci derece yakınlarından birisine, hasta ziyareti için izin verilir.

6.3.Yoğun Bakım Ünitesi’ne giren ziyaretçiler girişte ellerini su ve sabunla yıkayarak el hijyeni sağlamalı ya da alkollü el antiseptiği kullanmalıdır.

6.4.Ziyaretçiler hastalara ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir.

6.5.Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların, yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun bulunmadığında da bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.

6.6.İzolasyondaki hastayı ziyaret edecek ziyaretçiler yoğun bakım hemşiresinin bilgilendirdiği şekilde izolasyon kurallarına uymalı ve uygun kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır.

6.7.Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma, enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez.

6.8.Toplumda salgın hastalık varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

6.9.Hastanın birinci dereceden yakınlarından birinin ziyaretine izin verilir.

6.10.Çocukların hasta ziyaretinin, hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan hastanın hekiminin onayı ile enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarının ziyaretine izin verilir.

6.11.Hasta ziyareti 5 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.

6.12.Hasta ziyaretine gelirken dışarıdan yiyecek, içecek, canlı ve yapay çiçek getirmek yasaktır.

6.13.Ziyaret saati dışında ziyaretçi kabul edilmez.

6.14.Exitus olan hasta yakınının bilgilendirilmesi; mesai saatlerinde kendi hekimi tarafından, mesai sonrası nöbetçi uzman hekim tarafından yapılır.

6.15.Bilgilendirme Kuralları

6.15.1.Yoğun Bakım Ünitesi bilgilendirme saati 12:30/13:30 saatleri arasındadır.

6.15.2.Yatan hastanın durumu ile ilgili birinci dereceden yakınlarına hekim tarafından bilgi verilir.

6.15.3.Yoğun Bakım Hekimi müsait olduğu anda, hastanın genel durumu ile ilgili bilgilendirme yapılır.

6.15.4.Yeni yatışlarda, yatışı yapılan hastanın birinci dereceden iki yakınına hekim tarafından bilgi verilir.

6.15.5.Bilgilendirme saati geçtikten sonra olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.

6.15.6.Telefon ile hasta yakınına olağan dışı bir durum olmadıkça bilgilendirme yapılmaz.